Formannskapet
16.11.2021 kl. 11:30 - 13:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2021
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
94/2021 Ikon for filtype pdfØKONOMIPLAN 2022-2025 - ÅRSBUDSJETT 2022 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
95/2021 Ikon for filtype pdfJUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2021 PERIODISERING MELLOM ÅR Ikon for filtype pdfVis
96/2021 Ikon for filtype pdfTRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ERLING JEVNE - GBNR 33/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PÅ GRUNN AV ENDRET VEGTRASE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
97/2021 Ikon for filtype pdfTILDELING AV TILSKUDD FRA KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING - 3.TILDELINGSRUNDE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
98/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
99/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
100/2021 Ikon for filtype pdfMONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOFELLESSKAP Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
101/2021 Ikon for filtype pdfORIENTERING OM ARBEIDET MED TILRETTELAGT BADEPLASS I ØYER SENTRUM Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
102/2021 Ikon for filtype pdfØYER - TRETTEN SKOLEKORPS: AVKLARING AV ØKONOMISKE BETINGELSER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis