Formannskapet
16.11.2021 kl. 11:30 - 13:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2021
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2021
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2021
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
94/2021 ØKONOMIPLAN 2022-2025 - ÅRSBUDSJETT 2022 Vis (7) Vis
95/2021 JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2021 PERIODISERING MELLOM ÅR Vis
96/2021 TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ERLING JEVNE - GBNR 33/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PÅ GRUNN AV ENDRET VEGTRASE Vis (1) Vis
97/2021 TILDELING AV TILSKUDD FRA KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING - 3.TILDELINGSRUNDE Vis (3) Vis Vis (2)
98/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis
99/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis
100/2021 MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOFELLESSKAP Vis (4) Vis
101/2021 ORIENTERING OM ARBEIDET MED TILRETTELAGT BADEPLASS I ØYER SENTRUM Vis (4) Vis Vis (1)
102/2021 ØYER - TRETTEN SKOLEKORPS: AVKLARING AV ØKONOMISKE BETINGELSER Vis (1) Vis