Formannskapet
18.05.2021 kl. 10:30 - 13:00
Rådhuset - samfunnssalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.05.2021
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.05.2021
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.05.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.05.2021
ORGANISATORISKE ENDRINGER I GE - PRESENTASJON 18.05.2021
PRESENTASJON REGNSKAP 2020
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
49/2021 ORGANISATORISKE ENDRINGER I GUDBRANDSDAL ENERGI - KONSERNET Vis (3) Vis
50/2021 TILDELING AV EKSTRAORDINÆRE NÆRINGSFONDSMIDLER MAI 2021- 3. TILDELING Vis (1) Vis Vis (4)
51/2021 REALISERING AV ENTRÉ ØYER Vis
52/2021 ÅRSREGNSKAP 2020 Vis (5) Vis
53/2021 FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2020 Vis (1) Vis
54/2021 ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2020 Vis (1) Vis
55/2021 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2020 TIL 2021 Vis (1) Vis
56/2021 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2021 Vis (5) Vis
57/2021 ØKONOMIPLAN 2022-2025 OG ÅRSBUDSJETT 2022 - KJØREPLAN Vis (1) Vis
58/2021 LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL POLITIRÅD - FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vis
59/2021 SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: BEVILGNING TIL TILTAK PÅ KORT SIKT OG SKISSE TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR TILTAK PÅ LANG SIKT Vis (2) Vis
60/2021 KOSTNADER VED TILSETTING AV KOMMUNEDIREKTØR Vis Vis (1)