Formannskapet
18.05.2021 kl. 10:30 - 13:00
Rådhuset - samfunnssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.05.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.05.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.05.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.05.2021
Ikon for filtype pdfORGANISATORISKE ENDRINGER I GE - PRESENTASJON 18.05.2021
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON REGNSKAP 2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
49/2021 Ikon for filtype pdfORGANISATORISKE ENDRINGER I GUDBRANDSDAL ENERGI - KONSERNET Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
50/2021 Ikon for filtype pdfTILDELING AV EKSTRAORDINÆRE NÆRINGSFONDSMIDLER MAI 2021- 3. TILDELING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
51/2021 Ikon for filtype pdfREALISERING AV ENTRÉ ØYER Ikon for filtype pdfVis
52/2021 Ikon for filtype pdfÅRSREGNSKAP 2020 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
53/2021 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORTERING PER 31.12.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
54/2021 Ikon for filtype pdfØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
55/2021 Ikon for filtype pdfOVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2020 TIL 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
56/2021 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2021 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
57/2021 Ikon for filtype pdfØKONOMIPLAN 2022-2025 OG ÅRSBUDSJETT 2022 - KJØREPLAN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
58/2021 Ikon for filtype pdfLILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL POLITIRÅD - FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Ikon for filtype pdfVis
59/2021 Ikon for filtype pdfSENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: BEVILGNING TIL TILTAK PÅ KORT SIKT OG SKISSE TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR TILTAK PÅ LANG SIKT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
60/2021 Ikon for filtype pdfKOSTNADER VED TILSETTING AV KOMMUNEDIREKTØR Ikon for filtype pdfVis Vis (1)