Kommunestyret
23.09.2021 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.09.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.09.2021
PRESENTASJON SELVKOST - EVIDAN 23.09.2021
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.09.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
96/2021 FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Vis (2) Vis Vis (3)
97/2021 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
98/2021 AVVIKLING STIFTELSEN MOKSA KUNSTVERKSTED Vis (1) Vis Vis (1)
99/2021 KOMPENSASJONSORDNING 3.RUNDE - DISPONERING AV MIDLER Vis (1) Vis Vis (1)
100/2021 TV-AKSJONEN 2021: OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE OG BIDRAG Vis Vis (1)
101/2021 KULTURSTRATEGI FOR INNLANDET FYLKESKOMMUNE 2021 - 2025: HØRINGSUTTALELSE Vis (4) Vis Vis (1)
102/2021 SOLSKJERMING KOMMUNALE BYGG Vis Vis (1)
103/2021 INNFØRING AV HELSEFELLESSKAP INNLANDET Vis Vis (1)
104/2021 TRODAL BOLIGFELT: STATUS PR SEPTEMBER 2021 OG FULLFØRING AV POSJEKTET Vis (3) Vis Vis (1)
105/2021 BUDSJETTMODELL FOR GRUNNSKOLEN Vis (1) Vis Vis (1)
106/2021 HØRING AV STORBERGET-UTVALGETS RAPPORT "DU ER HENTA" Vis (1) Vis Vis (1)
107/2021 EKSTRAORDINÆR TILBAKEFØRING FRA KLP - DISPONERING Vis (3) Vis Vis (1)
108/2021 LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vis (3) Vis Vis (2)
109/2021 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.06.2021 Vis (1) Vis
110/2021 REFERATER - KST 23.09.2021 Vis (3) Vis