Kommunestyret
23.09.2021 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.09.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.09.2021
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON SELVKOST - EVIDAN 23.09.2021
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.09.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
96/2021 Ikon for filtype pdfFREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
97/2021 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
98/2021 Ikon for filtype pdfAVVIKLING STIFTELSEN MOKSA KUNSTVERKSTED Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
99/2021 Ikon for filtype pdfKOMPENSASJONSORDNING 3.RUNDE - DISPONERING AV MIDLER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
100/2021 Ikon for filtype pdfTV-AKSJONEN 2021: OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE OG BIDRAG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
101/2021 Ikon for filtype pdfKULTURSTRATEGI FOR INNLANDET FYLKESKOMMUNE 2021 - 2025: HØRINGSUTTALELSE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
102/2021 Ikon for filtype pdfSOLSKJERMING KOMMUNALE BYGG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
103/2021 Ikon for filtype pdfINNFØRING AV HELSEFELLESSKAP INNLANDET Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
104/2021 Ikon for filtype pdfTRODAL BOLIGFELT: STATUS PR SEPTEMBER 2021 OG FULLFØRING AV POSJEKTET Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
105/2021 Ikon for filtype pdfBUDSJETTMODELL FOR GRUNNSKOLEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
106/2021 Ikon for filtype pdfHØRING AV STORBERGET-UTVALGETS RAPPORT "DU ER HENTA" Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
107/2021 Ikon for filtype pdfEKSTRAORDINÆR TILBAKEFØRING FRA KLP - DISPONERING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
108/2021 Ikon for filtype pdfLANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
109/2021 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.06.2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
110/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 23.09.2021 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis