Kommunestyret
25.03.2021 kl. 18:30 - 22:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021
Ikon for filtype pdfSTATUS BREBÅNDSARBEIDET KST 25.03.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2021 Ikon for filtype pdfFORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ I ØYER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
39/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - PLANID 159A - REGULERINGSPLAN - H6 HUNDBERGSLIA - SAKSNR 16/2177 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2021 Ikon for filtype pdfUTREDNING VOKSENOPPLÆRING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
41/2021 Ikon for filtype pdfPLAN ID 353 - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - BÅDSTØSVINGEN Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
42/2021 Ikon for filtype pdfSTRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
43/2021 Ikon for filtype pdfANMODNING OM KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL ARENA Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
44/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM YTTERLIGERE STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
45/2021 Ikon for filtype pdfSTORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
46/2021 Ikon for filtype pdfIKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
47/2021 Ikon for filtype pdfKONSTITUERING AV KOMMUNEDIREKTØR Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
48/2021 Ikon for filtype pdfNY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
49/2021 Ikon for filtype pdfFORELDREBETALING I SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2021 Ikon for filtype pdfGEBYRREGULATIV 2021 - JUSTERING HUSLEIESATSER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
51/2021 Ikon for filtype pdfGEBYR SELVKOST BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
52/2021 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTET 25.03.2021: TILDELING AV EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL NÆRINGSFONDET PGA COVID-19 Ikon for filtype pdfVis
53/2021 Ikon for filtype pdfHASTESAKER I KOMMUNESTYRET 25.03.2021 I FORBINDELSE MED COVID 19 Ikon for filtype pdfVis
54/2021 Ikon for filtype pdfLOKAL FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK TIL FOREBYGGING AV KORONASMITTE (COVID19) Vis (1) Ikon for filtype pdfVis