Kommunestyret
25.03.2021 kl. 18:30 - 22:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021
STATUS BREBÅNDSARBEIDET KST 25.03.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2021 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ I ØYER Vis (1) Vis
39/2021 KLAGE PÅ VEDTAK - PLANID 159A - REGULERINGSPLAN - H6 HUNDBERGSLIA - SAKSNR 16/2177 Vis (1) Vis
40/2021 UTREDNING VOKSENOPPLÆRING Vis (2) Vis Vis (1)
41/2021 PLAN ID 353 - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - BÅDSTØSVINGEN Vis (7) Vis Vis (1)
42/2021 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (3) Vis Vis (3)
43/2021 ANMODNING OM KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL ARENA Vis (2) Vis Vis (1)
44/2021 SØKNAD OM YTTERLIGERE STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG Vis (3) Vis Vis (4)
45/2021 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG Vis Vis (1)
46/2021 IKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE Vis Vis (3)
47/2021 KONSTITUERING AV KOMMUNEDIREKTØR Vis Vis (1)
48/2021 NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET Vis (2) Vis Vis (2)
49/2021 FORELDREBETALING I SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) Vis (1) Vis Vis (1)
50/2021 GEBYRREGULATIV 2021 - JUSTERING HUSLEIESATSER Vis (1) Vis Vis (2)
51/2021 GEBYR SELVKOST BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 Vis (1) Vis Vis (9)
52/2021 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTET 25.03.2021: TILDELING AV EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL NÆRINGSFONDET PGA COVID-19 Vis
53/2021 HASTESAKER I KOMMUNESTYRET 25.03.2021 I FORBINDELSE MED COVID 19 Vis
54/2021 LOKAL FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK TIL FOREBYGGING AV KORONASMITTE (COVID19) Vis (1) Vis