Kommunestyret
28.04.2022 kl. 14:00 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.04.2022
REGIONAL KOMMUNESTYRESAMLING - PROGRAM
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.04.2022
REGIONAL KOMMUNESTYRESAMLING - PROGRAM
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.04.2022
ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING V/JAN ERIK FOSSHEIM
STATUS STRAFFESAKER OG POLITIOPERATIVE HENDELSER ØYER KOMMUNE V/POLITISTASJONSSJEF I LILLEHAMMER TERJE KROGSTAD

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
39/2022 HØRING OM BEDRE POLITITJENESTER OG BEREDSKAP Vis (1) Vis Vis (1)
40/2022 HØRING - ENDRINGER I DOMSTOLSTRUKTUR Vis (3) Vis
41/2022 LEVE HELE LIVET Vis (2) Vis Vis (1)
42/2022 EIDSIVA ENERGI AS OG INNLANDET ENERGI HOLDING AS - TRANSAKSJON MED STANGE ENERGI AS Vis (3) Vis Vis (1)
43/2022 ØKONOMISK STØTTE TIL BOKUTGIVELSE Vis (1) Vis Vis (1)
44/2022 BREDBÅNDSPROSJEKTET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2022 - 2024 Vis (1) Vis Vis (1)
45/2022 PLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING AV BESTEMMELSER Vis (11) Vis Vis (1)
46/2022 REFERATER - KST 28.04.2022 Vis (2) Vis