Kommunestyret
28.04.2022 kl. 14:00 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.04.2022
Ikon for filtype pdfREGIONAL KOMMUNESTYRESAMLING - PROGRAM
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.04.2022
Ikon for filtype pdfREGIONAL KOMMUNESTYRESAMLING - PROGRAM
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.04.2022
Ikon for filtype pdfØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING V/JAN ERIK FOSSHEIM
Ikon for filtype pdfSTATUS STRAFFESAKER OG POLITIOPERATIVE HENDELSER ØYER KOMMUNE V/POLITISTASJONSSJEF I LILLEHAMMER TERJE KROGSTAD

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
39/2022 Ikon for filtype pdfHØRING OM BEDRE POLITITJENESTER OG BEREDSKAP Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2022 Ikon for filtype pdfHØRING - ENDRINGER I DOMSTOLSTRUKTUR Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
41/2022 Ikon for filtype pdfLEVE HELE LIVET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
42/2022 Ikon for filtype pdfEIDSIVA ENERGI AS OG INNLANDET ENERGI HOLDING AS - TRANSAKSJON MED STANGE ENERGI AS Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
43/2022 Ikon for filtype pdfØKONOMISK STØTTE TIL BOKUTGIVELSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
44/2022 Ikon for filtype pdfBREDBÅNDSPROSJEKTET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2022 - 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
45/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING AV BESTEMMELSER Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
46/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 28.04.2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis