Plan- og miljøutvalget
12.10.2021 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 12.10.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 12.10.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 12.10.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
103/2021 GBNR 7/13 - BEHANDLING AV SØKN. DISPENSASJON FRA AREALBESTEMMELSENE - LAGERHALL Vis (5) Vis
104/2021 UBA SLUTTBEHANDLING - MUSDALSÆTER HØGSVEA - PLANID 201711 Vis (1) Vis Vis (5)
105/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TILTAK I BRENNLIA, VEDUMSETRA OG SØKKELIA - ØYER TURSKILØYPER Vis
106/2021 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVVISNING - DISPENSASJON KDP GBNR 13/2 - FOR BYGGING AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82 Vis (7) Vis
107/2021 HENVENDELSE OM TURSTINETTET I NORDBYGDSMORKA Vis (5) Vis
108/2021 GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM FRADELING AV AREAL Vis (2) Vis
109/2021 GBNR 60/1 - SKARSMOEN - SØKNAD OM KONSESJON Vis (3) Vis
110/2021 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 12.10.2021 Vis (8) Vis
111/2021 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - UTNYTTELSESGRAD FOR LSB - GBNR 138/57  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1) Vis (1)