Plan- og miljøutvalget
18.08.2020 kl. 13:00 - 16:00
Fjernmøte via Teams -

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.08.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.08.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.08.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
81/2020 KLAGE PÅ VEDTAK - BYGGESAK - DISPENSASJON - GBNR 155/001/180 - SAKSNR. 20/108 Vis (10) Vis
82/2020 G/BNR 53/16 HUNNBERGSLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON Vis (1) Vis
83/2020 DISPENSASJON FRA KDP ØYER-SØR - AREALFORMÅL - GBNR 32/24 - MIDLERTIDIG BRAKKERIGG Vis (6) Vis
84/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - AUGSETRA TIL ØYSTEINSVATNET Vis (1) Vis
85/2020 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 18.08.2020 Vis (14) Vis