Valgnemnda
21.11.2019 kl. 08:30 - 10:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I VALGNEMNDA DEN 21.11.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I VALGNEMNDA DEN 21.11.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I VALGNEMNDA DEN 21.11.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2019 VALG AV ØYER FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (2)
7/2019 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL BARNEHAGER OG SKOLER I PERIODEN 2019 - 2023 Vis
8/2019 VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I BRANN- OG FEIERVESENET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
9/2019 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
10/2019 VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI) FOR PERIODEN 2019 -2023 Vis
11/2019 OPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTING I LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNER FOR PERIODEN 2019 - 202323 Vis
12/2019 LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN: VALG AV REPRESENTANTER I DIALOGMØTET FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
13/2019 VALG AV RÅDGIVENDE ORGAN I STEDSNAVNSAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
14/2019 VALG AV SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
15/2019 VALG AV KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
16/2019 VALG AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (2) Vis
17/2019 VALG AV FLERKULTURELT RÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis
18/2019 VALG AV STYRE TIL ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
19/2019 STIFTELSEN ØYER OG TRETTEN FRIVILLIGSENTRAL - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT Vis
20/2019 VALG AV REPRESENTANTER TIL STIFTELSEN MOKSA KUNSTVERKSTED FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis