Valgnemnda
21.11.2019 kl. 08:30 - 10:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I VALGNEMNDA DEN 21.11.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I VALGNEMNDA DEN 21.11.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I VALGNEMNDA DEN 21.11.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV ØYER FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
7/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL BARNEHAGER OG SKOLER I PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
8/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I BRANN- OG FEIERVESENET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
9/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
10/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI) FOR PERIODEN 2019 -2023 Ikon for filtype pdfVis
11/2019 Ikon for filtype pdfOPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTING I LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNER FOR PERIODEN 2019 - 202323 Ikon for filtype pdfVis
12/2019 Ikon for filtype pdfLANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN: VALG AV REPRESENTANTER I DIALOGMØTET FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
13/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV RÅDGIVENDE ORGAN I STEDSNAVNSAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
14/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
15/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
16/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
17/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV FLERKULTURELT RÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
18/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV STYRE TIL ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
19/2019 Ikon for filtype pdfSTIFTELSEN ØYER OG TRETTEN FRIVILLIGSENTRAL - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT Ikon for filtype pdfVis
20/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL STIFTELSEN MOKSA KUNSTVERKSTED FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis