Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trygghetsalarm

Nyheter og kunngjøringer – Trygghetsalarm ikon

Trygghetsalarm

Alarmer kan tildeles etter søknad og behovsvurdering i henhold til kriterier for tildeling av alarm.
Etter at samarbeidsavtale er inngått med Lillehammer/Øyer brannvesen er det de som betjener alarmmottaket og formidler beskjed til hjemmetjenesten.

2017-12-05
Trygghetsalarm ny

Informasjon om velferdsteknologi i Øyer kommune

Øyer kommune har skiftet ut de gamle trygghetsalarmene med nye digitale trygghetsalarmer og røykvarslere.

2016-10-24
Signe Moen med multidosedispenser fra Evondos

Rapport om pilotprosjektene er også klar.

Film om innføring av velferdsteknologi.

Eidsiva vekst AS, Lillehammer kommune og Øyer kommune hadde fra april 2014 et samarbeidsprosjekt innen velferdsteknologi.

2015-08-03
Demensteam

Demensomsorg i Øyer kommune

Demensteam kan blant annet bidra i utredning av sykdommen og med hjelp til vurdering av riktige tilbud i pleie- og omsorgstjenesten.

2013-07-01