Innbyggere i aldersgruppen 18 - 65 år, som av ulike grunner er uførepensjonerte,

kan søke om varig tilrettelagt arbeid.

Søknadsskjema finner du her:  Søknadsskjema (DOC) (PDF)