Øyer-Tretten frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen som trenger hjelp og andre som ønsker å hjelpe.

Frivilligsentral drifter BUA Øyer. I BUA Øyer kan du låne utstyr, helt gratis, til tur, lek, idrett, spill og moro! Tilbudet gjelder innbyggere i Øyer kommune, med norsk telefonnummer.

Du finner også BUA Øyer på facebook.  

                                                                                                                                                                                                                                                     bua-oyer-gul.jpg