Inntekts- og formuesskatten er feil


Hvis den fastsatte formues- og inntektsskatten er feil, må du kontakte Skattekontoret. Dette gjelder for eksempel feil

  • skatteklasse
  • inntekt
  • formue
  • fradrag
  • beregning av skatter og avgifter

Sjekk om du selv kan endre formues- og inntektsskatten eller om du må sende inn klage til Skattekontoret.

Forskuddsskatten er feil


Hvis skatteavregningen er feil, må du kontakte Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor. Det gjelder hvis