Betalingsfrist


For upersonlige skattytere er det kun ett forfall. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at virksomheten mottok skatteoppgjøret.

For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskudd.

Slik betaler du restskatten


Du mottar i god til før forfallsfristen faktura med betalingsinformasjon. Elektroniske brukere får faktura med betalingsinformasjon i Altinn.

Selv om du ikke har mottatt giro, skal du likevel betale ved forfall. Slik gjør du det:

 • Skattepliktig til Øyer:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05214
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO3163450605214
 • Skattepliktig til Gausdal:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05222
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO0963450605222
 • Skattepliktig til Lillehammer:
  • Betal til kontonummer: 6345 07 05014
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO9163450705014
 • Skattepliktig til Nord-Fron:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05168
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO1263450605168
 • KID-nummer får du hos Skatteetaten

Husk å velge riktig skatteart: restskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal bli riktig registrert.

Hvis du betaler for sent


Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter løper fra betalingsfristen frem til betalingen skjer.

Hvis du ikke betaler


Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på skatten, skal restskatten betales ved forfall. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake, hvis vi ikke bruker tilgodebeløpet til motregning.

Betaler du ikke ved forfall, har Kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet.
Virkemidlene Kemnerkontoret har er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kommer i tillegg.

Hvis du ikke kan betale

Betalingsvansker

Klage


Hvis skatten er feil, må du undersøke om dere kan endre selv eller må sende inn en klage.