Varsel om utleggsforretning


Vanligvis bestemmer vi i god tid hvor og når vi skal holde utleggsforretningen, slik at du får mulighet til å betale kravet. Tidspunkt og sted står i varselet. Vi gjennomfører utlegget selv om du ikke er til stede.

Mener vi at det kan bli vanskelig å gjennomføre utleggsforretningen dersom vi varsler deg på forhånd, kan vi holde utleggsforretningen uten varsel. Du vil da få beskjed om utleggsforretningen etter at den er gjennomført.

Pant i eiendeler


Vi tar vanligvis pant i bankinnskudd, bolig, bil, varelager eller driftstilbehør, men vi kan også ta pant i alt du eller bedriften eier som kan selges. Vi tar aldri pant i mer enn det som er nødvendig for å få dekket kravet.

For privatpersoner tar vi ikke pant i:

  • Klær, innbo og andre personlige ting, så lenge de ikke har veldig høy verdi.
  • Penger til nødvendig livsopphold frem til neste gang du får utbetalt lønn eller trygd.
  • Bil som er verdt mindre enn 2/3 G hvis du trenger den i jobb eller utdanning.

Du har plikt til å fortelle oss om alt du eier som det er mulig å ta pant i.

Betalingsanmerkning


Du får en betalingsanmerkning når utleggsforretningen er registrert i Løsøreregisteret og Statens kartverk, selv om vi ikke har funnet noe å ta utlegg i. Hvis du betaler med en gang du får varsel om tid og sted, får du ikke betalingsanmerkning.

Når hele kravet er betalt, får de aktuelle registrene beskjed om dette. Betalingsanmerkningen skal da slettes, og dette skjer normalt i løpet av en til tre uker.

Ta kontakt med Løsøregisteret eller Statens kartverk hvis betalingsanmerkningen ikke er slettet når det har gått mer enn tre år siden utleggsforretning med «intet til utlegg», eller hvis hele kravet som er omfattet av utleggsforretningen er betalt. Kontakt Kemnerkontoret hvis registeret ikke har fått melding om at kravet er betalt, og hvis betalingsanmerkningen gjelder utleggstrekk fra Kemnerkontoret.

Etter utleggsforretningen


Har vi tatt pant i bankkontoen din, må du sende oss en fullmakt slik at vi kan trekke det beløpet du skylder. Bruk fullmaktsskjemaet du fikk tilsendt sammen med varsel om tvangsinnfordring. Da slipper du et ekstra gebyr for at vi skal få overført pengene.

Betaler du ikke kravet, forbereder vi salg av det vi har tatt pant i. Det er tingretten/namsmannen som står for salget.

Klage på utleggsforretning


Har vi tatt pant i eiendelene dine, kan du klage på utleggsforretningen så lenge vi ikke har begjært tvangssalg. Vil du klage på hvilke eiendeler vi har valgt å ta pant i, må du gjøre dette innen en måned etter at pantet ble tatt. Klagen må underskrives av deg og sendes Kemnerkontoret i Sør-Gudbrandsdal.

Betale krav for å slippe utleggsforretning


Du må betale det du skylder pluss renter og omkostninger i god tid før utleggsforretningen holdes. Betaler du etter at du har fått varsel om utleggsforretning, må du gi oss beskjed om at du har betalt.

For å være sikker på at betalingen din blir registrert og utleggsforretningen avlyst, må du sende en kopi av betalingskvitteringen til post@kem.oyer.kommune.no  innen kl. 09.00 samme dag som forretningen skal holdes.

Gebyr


Gebyr for en utleggsforretning:
1,7 rettsgebyr

Gebyr for frigivelse av pant i konto oversendt Namsfogden:
3,1 rettsgebyr

Totale gebyrer ved gjennomført tvangssalg av kjøretøy:
5,1 rettsgebyr

Totale gebyrer ved gjennomført tvangssalg av eiendom:
11,1 rettsgebyr

Lover