Gjennom tverrfaglig samarbeid i vår kommune samler vi kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier, deler erfaringer og samarbeider med frivilligheten og andre som jobber med målgruppen. Vi har etablert en knutepunktfunksjon som skal være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

Knutepunktfunksjonen koordineres av aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom.

Tlf: 99 70 70 25  epost: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no