Leder og sekretær blir informert når saksliste til kommunestyret, formannskapet og planutvalg er lagt ut. Ungdomsrådet må varsle sine spørsmål og saker på forhånd til styrene/utvalgene. Ungdomsrådet kan innvilges talerett i styrene/utvalgene i de saker som angår dem. Ungdomsrådet kan på eget initiativ ta opp saker rådet mener er viktige for ungdomnmene i Øyer. Mer informasjon om Ungdomsrådet finner du i Politisk reglementshefte for Øyer kommune.

Her finner du en oversikt over Ungdomsrådets medlemmer.

I Møtekalender/politiske møter finner du referater fra Ungdomsrådet.