Formannskapet
11.06.2019 kl. 09:30 - 14:00
Rådhuset - Samfunnssalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.06.2019
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.06.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
52/2019 SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER Vis (2) Vis
53/2019 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - NYTT LYDANLEGG PÅ STAVSPLASSEN Vis (5) Vis
54/2019 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - BYGGING AV SPEAKERTÅRN PÅ STAVSPLASSEN Vis (5) Vis
55/2019 SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV BRUK AV EL-BIL OG UTVIKLING AV NY PROFILERING - 2.GANGS BEHANDLING Vis (1) Vis Vis (1)
56/2019 RETNINGSLINJER DISPOSISJONSFOND IDRETTSARRANGEMENT Vis
57/2019 REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vis (2) Vis
58/2019 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis
59/2019 SMITTEVERNPLAN 2019 Vis (1) Vis
60/2019 HØRINGSUTTALELSE - NYTT REGELVERK FOR PRIVATE BARNEHAGER Vis (1) Vis
61/2019 PARTNERSKAPSMODELL I INNLANDET FYLKE - HØRING Vis (3) Vis
62/2019 SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2018 Vis
63/2019 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM Vis (1) Vis Vis (2)
64/2019 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKI NM 2020 Vis (1) Vis
65/2019 REFERATER - FSK 11.06.2019 Vis (2) Vis