Formannskapet
14.12.2021 kl. 08:30 - 13:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.12.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.12.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.12.2021
Ikon for filtype pdfØYER KOMMUNES KONSESJONSKRAFT

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
103/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DELFINANSIERING REGIONAL ARRANGEMENTSKOORDINATOR 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
104/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DELFINANSIERING AV SNOWBALL 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
105/2021 Ikon for filtype pdfTRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ERLING JEVNE - GBNR 33/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PÅ GRUNN AV ENDRET VEGTRASE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
106/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
107/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
108/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
109/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FLEKSIFJØS FOR SMÅBRUKERE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
110/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
111/2021 Ikon for filtype pdfORIENTERING OM ARBEIDET MED TILRETTELAGT BADEPLASS I ØYER SENTRUM Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
112/2021 Ikon for filtype pdfINVITASJON - DAGSTURHYTTA INNLANDET Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
113/2021 Ikon for filtype pdfSØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2022 PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
114/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - FSK 14.12.2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
115/2021 Ikon for filtype pdfINKLUDERINGSFOND FOR BARN OG UNGE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
116/2021 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL NÆRINGSLIVET Ikon for filtype pdfVis