Formannskapet
14.12.2021 kl. 08:30 - 13:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.12.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.12.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.12.2021
ØYER KOMMUNES KONSESJONSKRAFT

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
103/2021 SØKNAD OM DELFINANSIERING REGIONAL ARRANGEMENTSKOORDINATOR 2021 Vis (2) Vis
104/2021 SØKNAD OM DELFINANSIERING AV SNOWBALL 2021 Vis (1) Vis
105/2021 TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ERLING JEVNE - GBNR 33/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PÅ GRUNN AV ENDRET VEGTRASE Vis (1) Vis Vis (1)
106/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis Vis (1)
107/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis Vis (1)
108/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (2) Vis
109/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FLEKSIFJØS FOR SMÅBRUKERE Vis (2) Vis
110/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (2) Vis
111/2021 ORIENTERING OM ARBEIDET MED TILRETTELAGT BADEPLASS I ØYER SENTRUM Vis (4) Vis Vis (2)
112/2021 INVITASJON - DAGSTURHYTTA INNLANDET Vis (3) Vis Vis (2)
113/2021 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2022 PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM Vis (2) Vis Vis (1)
114/2021 REFERATER - FSK 14.12.2021 Vis (1) Vis
115/2021 INKLUDERINGSFOND FOR BARN OG UNGE Vis (1) Vis
116/2021 KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL NÆRINGSLIVET Vis