Formannskapet
16.02.2021 kl. 10:15 - 13:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.02.2021
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.02.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.02.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.02.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2021 Ikon for filtype pdfGEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 - TILLEGGSVURDERING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
10/2021 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - RESSURSBEHOV Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
11/2021 Ikon for filtype pdfPLANID 202101 E6 ØYER - OTTA -RESSURSBEHOV Ikon for filtype pdfVis
12/2021 Ikon for filtype pdfBREDBÅNDSARBEIDET I ØYER 2021 Ikon for filtype pdfVis
13/2021 Ikon for filtype pdfEKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG I ØYER KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis
14/2021 Ikon for filtype pdfTILLEGGSBEVILGNING ØYER HELSEHUS Ikon for filtype pdfVis
15/2021 Ikon for filtype pdfINVITASJON - DAGSTURHYTTA INNLANDET Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
16/2021 Ikon for filtype pdfFORELDREBETALING I SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) Ikon for filtype pdfVis
17/2021 Ikon for filtype pdfÅREMÅL KOMMUNEDIREKTØR Ikon for filtype pdfVis
18/2021 Ikon for filtype pdfGEBYRREGULATIV 2021 - JUSTERING HUSLEIESATSER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
19/2021 Ikon for filtype pdfDEBATTHEFTET 2021 - TARIFFNOTAT - KS STILLER TO SPØRSMÅL TIL KOMMUNENE Ikon for filtype pdfVis