Formannskapet
21.04.2020 kl. 08:30 - 13:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
36/2020 Ikon for filtype pdfORIENTERINGER - FORMANNSKAPET 21.04.2020 Ikon for filtype pdfVis
37/2020 Ikon for filtype pdfUTREDNING AV LOKALE TILTAK I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
38/2020 Ikon for filtype pdfHØRING - INNLANDSSTRATEGIEN 2020-2024 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - OPPSTART Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2020 Ikon for filtype pdfENDELIG VEDTAK - ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ GRAV I ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
41/2020 Ikon for filtype pdfSALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.07.2020 - 30.09.2020 - FORLENGELSE Ikon for filtype pdfVis
42/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 80/2 VIKEN I ØYER - SØKNAD OM FRADELING AV 126 DAA SKOG BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
43/2020 Ikon for filtype pdfHASTESAKER I FORMANNSKAPET 21.04.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 Ikon for filtype pdfVis
44/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - FSK 21.04.2020 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
45/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FORPROSJEKT BEITERYDDING LANGS KRAFTLINJETRASE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
46/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis