Formannskapet
21.04.2020 kl. 08:30 - 13:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2020
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2020
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
36/2020 ORIENTERINGER - FORMANNSKAPET 21.04.2020 Vis
37/2020 UTREDNING AV LOKALE TILTAK I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 Vis (2) Vis Vis (1)
38/2020 HØRING - INNLANDSSTRATEGIEN 2020-2024 Vis (3) Vis Vis (1)
39/2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - OPPSTART Vis Vis (1)
40/2020 ENDELIG VEDTAK - ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ GRAV I ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
41/2020 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.07.2020 - 30.09.2020 - FORLENGELSE Vis
42/2020 G/BNR 80/2 VIKEN I ØYER - SØKNAD OM FRADELING AV 126 DAA SKOG BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (3) Vis Vis (1)
43/2020 HASTESAKER I FORMANNSKAPET 21.04.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 Vis
44/2020 REFERATER - FSK 21.04.2020 Vis (4) Vis
45/2020 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FORPROSJEKT BEITERYDDING LANGS KRAFTLINJETRASE Vis (3) Vis
46/2020 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis