Plan- og miljøutvalget
14.01.2020 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 14.01.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 14.01.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 14.01.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ DISPENSASJONSVEDTAK - TERRASSE - SIKKERHETSSONE FOR GONDOL - GBNR 15/36/0/1 - FRITIDSBOLIG/F4 TOMT 20 Vis (18) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
2/2020 Ikon for filtype pdfUTFASING AV OLJETANKER TIL OLJEFYRING - GBNR 97/150 - KONGSVEGEN 1569 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
3/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 91/6 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON Ikon for filtype pdfVis
4/2020 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 14.01.2020 Ikon for filtype pdfVis
5/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 14.01.2020 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis