Plan- og miljøutvalget
14.01.2020 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 14.01.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 14.01.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 14.01.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 KLAGE PÅ DISPENSASJONSVEDTAK - TERRASSE - SIKKERHETSSONE FOR GONDOL - GBNR 15/36/0/1 - FRITIDSBOLIG/F4 TOMT 20 Vis (18) Vis Vis (1)
2/2020 UTFASING AV OLJETANKER TIL OLJEFYRING - GBNR 97/150 - KONGSVEGEN 1569 Vis (3) Vis
3/2020 G/BNR 91/6 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON Vis
4/2020 DELEGASJONSSAKER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 14.01.2020 Vis
5/2020 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 14.01.2020 Vis (3) Vis