Plan- og miljøutvalget
17.03.2020 kl. 13:00 - 16:00
MØTET ER UTSATT

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.03.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.03.2020
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.03.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2020 NY FØRSTEGANGSBEHANDLING Vis (26) Vis (7)
15/2020 GBNR 58/2 - FRADELING AV AREAL - DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN Vis (5) Vis (1)
16/2020 GBNR 155/1/129 - FRITIDSBOLIG - DJUPEN Vis (11)
17/2020 DISPENSASJON FRA HUNDBERGSLIA/SEKUNDÆRBYGNING, 94/30/FRITIDSBOLIG-UTHUS-ANNEKS Vis (3)
18/2020 G/BNR 58/2 FRADELING AV BOLIG I HASLI - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (1) Vis (1)
19/2020 G/BNR 80/2 VIKEN I ØYER - SØKNAD OM FRADELING AV 126 DAA SKOG BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (1)
20/2020 DISPENSASJON FRA PANORAMA/UTNYTTELSESGRAD - GBNR 11/75 - FRITIDSBOLIG - BFR55 Vis (5)
21/2020 GBNR 21/50 - TOMANNSBOLIG - ENGEMARK - DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Vis (1)
22/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL LYNGSJØEN Vis (1)
23/2020 GBNR 21/50 - 4 ENEBOLIGER - ENGEMARK - DISPENSASJON BYGGEGRENSE Vis (1)
24/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL JOGRIMEN Vis (1)
25/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG I FORBINDELSE MED JANTELOPPET 2020 Vis (2)
26/2020 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER OG BAGASJE TIL HYNNA Vis (1)
27/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - BRUK AV LEIEKJØRER FOR TILSYN OG MÅKING AV TAKSNØ Vis (1)
28/2020 DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.03.2020 Vis (1)
29/2020 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.03.2020 Vis (9)
30/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT FRA ØVRE ÅSTBRU - NYSKOLLA Vis (1)