Plan- og miljøutvalget
20.04.2021 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.04.2021
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.04.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.04.2021
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.04.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.04.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
40/2021 OFFENTLIG ETTERSYN - ROÅKER HYTTEGREND - PLANID 201904 Vis (6) Vis
41/2021 DISPENSASJON - MOSETERTOPPEN FB8-1 OG FB8-2 - TAKTEKKING - GBNR 17/171 - FRITIDSBOLIG OG GARASJE Vis (2) Vis
42/2021 DISPENSASJON FRA MOSETERTOPPEN FB1-FB2 OG FB11 - UTNYTTELSESGRAD - GBNR 17/88 - FRITIDSBOLIG Vis (2) Vis
43/2021 DISPENSASJON FOR OPPPFØRING AV FELLESGARASJE - GBNR 26/132 Vis (2) Vis
44/2021 DISPENSASJON FRA TOBIASGRUVA - UTNYTTELSESGRA OG HØYDER - GBNR 10/82 - FRITIDSBOLIG - GRUVEVEGEN 17 Vis (5) Vis
45/2021 KLAGE PÅ AVSLAG - BYGGESAK - DISPENSASJON - GBNR 155/001/180 - SAKSNR 20/108 Vis (3) Vis
46/2021 TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN I PLANID 201301 «HAFJELL SKIANLEGG» Vis (4) Vis
47/2021 GBNR 16/391 - FRITIDSBOLIG - MOSETERTOPPEN Vis (3) Vis
48/2021 PLANID 201504 - DISPENSASJON MOSETERTOPPEN SENTRUM - KRYSSING V/SKI1 Vis (3) Vis
49/2021 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 20.04.2021 Vis (14) Vis
50/2021 PLANID 201808 - HØGHAUGEN H6B - SLUTTBEHANDLING Vis (6) Vis Vis (1)
51/2021 NY SLUTTBEHANDLING - UBA - HØGHAUGEN ØVRE Vis (4) Vis Vis (5)