Plan- og miljøutvalget
20.04.2021 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.04.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.04.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.04.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.04.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.04.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
40/2021 Ikon for filtype pdfOFFENTLIG ETTERSYN - ROÅKER HYTTEGREND - PLANID 201904 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
41/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - MOSETERTOPPEN FB8-1 OG FB8-2 - TAKTEKKING - GBNR 17/171 - FRITIDSBOLIG OG GARASJE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
42/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA MOSETERTOPPEN FB1-FB2 OG FB11 - UTNYTTELSESGRAD - GBNR 17/88 - FRITIDSBOLIG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
43/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FOR OPPPFØRING AV FELLESGARASJE - GBNR 26/132 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
44/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA TOBIASGRUVA - UTNYTTELSESGRA OG HØYDER - GBNR 10/82 - FRITIDSBOLIG - GRUVEVEGEN 17 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
45/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ AVSLAG - BYGGESAK - DISPENSASJON - GBNR 155/001/180 - SAKSNR 20/108 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
46/2021 Ikon for filtype pdfTILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN I PLANID 201301 «HAFJELL SKIANLEGG» Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
47/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 16/391 - FRITIDSBOLIG - MOSETERTOPPEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
48/2021 Ikon for filtype pdfPLANID 201504 - DISPENSASJON MOSETERTOPPEN SENTRUM - KRYSSING V/SKI1 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
49/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 20.04.2021 Vis (14) Ikon for filtype pdfVis
50/2021 Ikon for filtype pdfPLANID 201808 - HØGHAUGEN H6B - SLUTTBEHANDLING Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
51/2021 Ikon for filtype pdfNY SLUTTBEHANDLING - UBA - HØGHAUGEN ØVRE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)