Du kan selv finne ut hvilken plan som gjelder for din eiendom ved å aktivere "arealplaner" Arealplaner linklogo.jpg i kartløsningen, etter du har søkt opp eiendommen.

 

Her følger en oppskrift for å finne reguleringsplaner i portalen:

  1.  Åpne kartportalen og velg Øyer kommune og avansert arealplaner.
  2. Søk på adresse, stedsnavn eller eiendom i søkefeltet til venstre.
  3. Velg plantype (dokumenttreet på venstre side): Kommuneplanen, Kommunedelplaner eller Reguleringsplaner. Dersom det er en vedtatt reguleringsplan for området, vises denne i kartet. Pågående planarbeid vises med blå stiplet ramme rundt planområdet.
  4. For å se mer informasjon om planene, hold musepekeren over en eiendom og "klikk på planen".
  5. Informasjon om planen kommer opp på venstre side. "Klikk" på vedleggene (bestemmelser eller reguleringsplan) disse åpner seg i eget vindu. 

 

PLANDIALOG
I kartportalen kan du også følge med på planer som er under behandling. Her har du anledning til å sende inn innspill til planer som er ute på høring.