Aktivitetsuka er et gratis sommerferietilbud for barn og unge bosatt i Øyer. Aktivitetsuka arrangeres hvert år i sommerferien. 

Sommeren 2023 vil vi tilby:

Aktivitetsuke for de mellom 10-12 år (de som slutter i 5. og 6. trinn) i uke 25, 19-23 juni

Aktivitetsuke for de mellom 13-16 år (de som slutter i 7. og 10. trinn) i uke 26, 26-30 juni

Terskelen for å kunne delta er lav og aktivitetsuka skal være en god, sosial og inkluderende møteplass, der barn og unge kan bli kjent med hverandre, gjøre morsomme og kanskje litt utfordrende ting sammen. 

Aktivitetsuka er et samarbeid mellom Øyer ungdomsklubb, Øyer-Tretten frivilligsentral og Helse- og familietjenesten. 

Påmelding skjer via informasjon som blir sendt til foresatte fra skolene.