Formannskapet
09.06.2020 kl. 08:30 - 13:00
Tingberg - møterom Lågen

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020
PRESENTASJON - ÅRSRAPPORT LANDBRUK ØYER 2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
62/2020 ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. TERTIAL 2020 Vis (6) Vis
63/2020 INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2021-2024 Vis (1) Vis
64/2020 GRENSEJUSTERING MELLOM ØYER KOMMUNE OG LILLEHAMMER KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Vis
65/2020 GBNR 16/35 - EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis
66/2020 GBNR 155/299/21 - EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis
67/2020 GBNR 16/55 - EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis
68/2020 GBNR 17/77 - TIDSBEGRENSET FRITAK - KOMMUNALE AVGIFTER Vis (1) Vis
69/2020 REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - GBNR 12/163 Vis (1) Vis
70/2020 GBNR 9/156 - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - REKSTET 11 Vis (1) Vis
71/2020 GBNR 17/307 - FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER OG EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis
72/2020 GBNR 12/68 - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - GRUVEVEGEN 71 Vis (1) Vis
73/2020 GBNR 155/272/0/39 - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - LUNNSTADMYRVEGEN 180 Vis (1) Vis
74/2020 GBNR 15/21 - KREDITERING KOMMUNALE AVGIFTER - MOSÆTERVEGEN 143 Vis (1) Vis
75/2020 GBNR 17/129 - REFUSJON OG FRITAK EIENDOMSSKATT - MÅSÅBERGVEGEN 29 Vis (1) Vis
76/2020 GBNR 13/5/39 - EIENDOMSSKATT / KOMMUNALE AVGIFTER Vis (1) Vis
77/2020 GBNR 155/227 - KOMMUNALE AVGIFTER - VARDVEGEN 51 Vis (1) Vis
78/2020 REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS Vis (4) Vis
79/2020 NYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS Vis (4) Vis
80/2020 SØKNAD OM STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG Vis (3) Vis Vis (1)
81/2020 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - BIRØKT/HONNING Vis (1) Vis
82/2020 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis
83/2020 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (5) Vis
84/2020 AKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL Vis (3) Vis
85/2020 REVIDERING AV PLANGEBYR Vis (1) Vis Vis (1)
86/2020 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2019 Vis (1) Vis
87/2020 TV-AKSJONEN 18. OKTOBER 2020 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ Vis
88/2020 REFERATER - FSK 09.06.2020 Vis (1) Vis
89/2020 INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER I INNLANDET 2022 - 2025 Vis
90/2020 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI): NYE VEDTEKTER OG UTGIFTSFORDELING Vis (4) Vis
91/2020 ENDRINGER - REGLEMENTSHEFTE FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019-2023 ØYER KOMMUNE Vis
92/2020 HASTESAKER I FORMANNSKAPET 09.06.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 Vis