Formannskapet
09.06.2020 kl. 08:30 - 13:00
Tingberg - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - ÅRSRAPPORT LANDBRUK ØYER 2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
62/2020 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING PER 1. TERTIAL 2020 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
63/2020 Ikon for filtype pdfINVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2021-2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
64/2020 Ikon for filtype pdfGRENSEJUSTERING MELLOM ØYER KOMMUNE OG LILLEHAMMER KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Ikon for filtype pdfVis
65/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 16/35 - EIENDOMSSKATT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
66/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 155/299/21 - EIENDOMSSKATT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
67/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 16/55 - EIENDOMSSKATT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
68/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 17/77 - TIDSBEGRENSET FRITAK - KOMMUNALE AVGIFTER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
69/2020 Ikon for filtype pdfREDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - GBNR 12/163 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
70/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 9/156 - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - REKSTET 11 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
71/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 17/307 - FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER OG EIENDOMSSKATT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
72/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 12/68 - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - GRUVEVEGEN 71 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
73/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 155/272/0/39 - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - LUNNSTADMYRVEGEN 180 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
74/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 15/21 - KREDITERING KOMMUNALE AVGIFTER - MOSÆTERVEGEN 143 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
75/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 17/129 - REFUSJON OG FRITAK EIENDOMSSKATT - MÅSÅBERGVEGEN 29 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
76/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 13/5/39 - EIENDOMSSKATT / KOMMUNALE AVGIFTER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
77/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 155/227 - KOMMUNALE AVGIFTER - VARDVEGEN 51 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
78/2020 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
79/2020 Ikon for filtype pdfNYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
80/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
81/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - BIRØKT/HONNING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
82/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
83/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
84/2020 Ikon for filtype pdfAKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
85/2020 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV PLANGEBYR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
86/2020 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
87/2020 Ikon for filtype pdfTV-AKSJONEN 18. OKTOBER 2020 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ Ikon for filtype pdfVis
88/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - FSK 09.06.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
89/2020 Ikon for filtype pdfINNSPILL TIL HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER I INNLANDET 2022 - 2025 Ikon for filtype pdfVis
90/2020 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI): NYE VEDTEKTER OG UTGIFTSFORDELING Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
91/2020 Ikon for filtype pdfENDRINGER - REGLEMENTSHEFTE FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019-2023 ØYER KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis
92/2020 Ikon for filtype pdfHASTESAKER I FORMANNSKAPET 09.06.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 Ikon for filtype pdfVis