Formannskapet
24.03.2020 kl. 08:30 - 13:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.03.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.03.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.03.2020
Ikon for filtype pdfUTFORDRINGSNOTAT PLANSTRATEGI
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.03.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2020 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV PLANGEBYR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
18/2020 Ikon for filtype pdfØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ GRAV I ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
19/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE TIL VI-BYGGG I HAFJELL NASJONALANLEGG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
20/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD TIL Å OPPRETTHOLDE LYSLØYPE I MUSDALEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
21/2020 Ikon for filtype pdfKAPITALFORHØYELSE I HAFJELL NASJONALANLEGG AS OG HAFJELL IDRETT AS Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
22/2020 Ikon for filtype pdfØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE - REVIDERING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
23/2020 Ikon for filtype pdfDELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL PLAN- OG MILJØUTVALGET Ikon for filtype pdfVis
24/2020 Ikon for filtype pdfPOLITISK OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER INNEN DEMOGRAFI, OPPVEKST OG HELSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
25/2020 Ikon for filtype pdfNY FØRSTEGANGSBEHANDLING Vis (26) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
26/2020 Ikon for filtype pdfTILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIVET UNDER KORONAKRISA Ikon for filtype pdfVis
27/2020 Ikon for filtype pdfREVIDERT MØTEPLAN FOR FORMANNSKAPET UNDER KORONAKRISA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis