Formannskapet
24.03.2020 kl. 08:30 - 13:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.03.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.03.2020
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.03.2020
UTFORDRINGSNOTAT PLANSTRATEGI
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.03.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2020 REVIDERING AV PLANGEBYR Vis (1) Vis
18/2020 ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ GRAV I ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis
19/2020 SØKNAD OM STØTTE TIL VI-BYGGG I HAFJELL NASJONALANLEGG Vis (2) Vis
20/2020 SØKNAD OM TILSKUDD TIL Å OPPRETTHOLDE LYSLØYPE I MUSDALEN Vis (2) Vis
21/2020 KAPITALFORHØYELSE I HAFJELL NASJONALANLEGG AS OG HAFJELL IDRETT AS Vis (10) Vis
22/2020 ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE - REVIDERING Vis (1) Vis
23/2020 DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL PLAN- OG MILJØUTVALGET Vis
24/2020 POLITISK OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER INNEN DEMOGRAFI, OPPVEKST OG HELSE Vis (1) Vis Vis (1)
25/2020 NY FØRSTEGANGSBEHANDLING Vis (26) Vis Vis (7)
26/2020 TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIVET UNDER KORONAKRISA Vis
27/2020 REVIDERT MØTEPLAN FOR FORMANNSKAPET UNDER KORONAKRISA Vis (1) Vis