Kommunestyret
24.09.2020 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020
Ikon for filtype pdfØKONOMI - PRESENTASJON KST 24.09.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
62/2020 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2020 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
63/2020 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
64/2020 Ikon for filtype pdfKLIMAGASSREGNSKAP 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
65/2020 Ikon for filtype pdfETABLERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
66/2020 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
67/2020 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING AV PLANFORSLAG E6 STORHOVE - ØYER Vis (43) Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
68/2020 Ikon for filtype pdfSALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.10.2020 - 30.09.2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
69/2020 Ikon for filtype pdfHØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM BYGGESAK OG BYGGTEKNISK FORSKRIFT Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
70/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - RÅDYR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
71/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 24.09.2020 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
72/2020 BEGJÆRING OM OMGJØRING AV VEDTAK SOM FØLGE AV SAKSBEHANDLINGSFEIL  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1) Vis (1)
73/2020 Ikon for filtype pdfSMISO - ENDRING I SELSKAPSAVTALE MED NAVNEENDRING Vis (4) Ikon for filtype pdfVis