Kommunestyret
24.09.2020 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020
ØKONOMI - PRESENTASJON KST 24.09.2020
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
62/2020 ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2020 Vis (4) Vis Vis (1)
63/2020 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (2)
64/2020 KLIMAGASSREGNSKAP 2020 Vis (2) Vis Vis (1)
65/2020 ETABLERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE Vis (2) Vis Vis (1)
66/2020 SLUTTBEHANDLING - 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 Vis (5) Vis Vis (3)
67/2020 SLUTTBEHANDLING AV PLANFORSLAG E6 STORHOVE - ØYER Vis (43) Vis Vis (9)
68/2020 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.10.2020 - 30.09.2024 Vis (1) Vis Vis (1)
69/2020 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM BYGGESAK OG BYGGTEKNISK FORSKRIFT Vis (3) Vis Vis (1)
70/2020 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - RÅDYR Vis (1) Vis Vis (1)
71/2020 REFERATER - KST 24.09.2020 Vis (3) Vis
72/2020 BEGJÆRING OM OMGJØRING AV VEDTAK SOM FØLGE AV SAKSBEHANDLINGSFEIL  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1) Vis (1)
73/2020 SMISO - ENDRING I SELSKAPSAVTALE MED NAVNEENDRING Vis (4) Vis