Kommunestyret
27.05.2021 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - samfunnssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
64/2021 Ikon for filtype pdfÅRSREGNSKAP 2020 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
65/2021 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORTERING PER 31.12.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
66/2021 Ikon for filtype pdfØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
67/2021 Ikon for filtype pdfOVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2020 TIL 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
68/2021 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2021 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
69/2021 Ikon for filtype pdfPLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2020 - 2023 - ENDELIG VEDTAK Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (10)
70/2021 Ikon for filtype pdfGEBYRFASTSETTEELSE SELVKOST PLAN- ÅRSBUDSJETT 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (10)
71/2021 Ikon for filtype pdfORGANISATORISKE ENDRINGER I GUDBRANDSDAL ENERGI - KONSERNET Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
72/2021 Ikon for filtype pdfLILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL POLITIRÅD - FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
73/2021 Ikon for filtype pdfSENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: BEVILGNING TIL TILTAK PÅ KORT SIKT OG SKISSE TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR TILTAK PÅ LANG SIKT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
74/2021 Ikon for filtype pdfHØRINGSUTTALELSE - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2022-25/27 I INNLANDET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis