Kommunestyret
27.05.2021 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - samfunnssalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
64/2021 ÅRSREGNSKAP 2020 Vis (5) Vis Vis (1)
65/2021 FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2020 Vis (1) Vis Vis (1)
66/2021 ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
67/2021 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2020 TIL 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
68/2021 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2021 Vis (5) Vis Vis (1)
69/2021 PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2020 - 2023 - ENDELIG VEDTAK Vis (2) Vis Vis (10)
70/2021 GEBYRFASTSETTEELSE SELVKOST PLAN- ÅRSBUDSJETT 2021 Vis (1) Vis Vis (10)
71/2021 ORGANISATORISKE ENDRINGER I GUDBRANDSDAL ENERGI - KONSERNET Vis (3) Vis Vis (1)
72/2021 LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL POLITIRÅD - FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vis Vis (1)
73/2021 SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: BEVILGNING TIL TILTAK PÅ KORT SIKT OG SKISSE TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR TILTAK PÅ LANG SIKT Vis (2) Vis Vis (1)
74/2021 HØRINGSUTTALELSE - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2022-25/27 I INNLANDET Vis (2) Vis