Målsettingen med støttekontakt/fritidskontakt er å bidra til at de som ikke klarer selv å få en aktiv, sosial og meningsfylt fritid kan få assistanse til dette.

Målet med tjenesten er å bidra til opplevelser og integrering i aktivitetstilbud. Støttekontakt kan gis individuelt eller i grupper.