Dette betyr at de som av ulike årsker ikke klarer å skaffe seg bolig på egen hånd, kan ta kontakt med boligkontoret for råd og veiledning. Bolig og eiendom behandler søknader om kommunal utleiebolig, samt tildeling av disse. Bolig og eiendom har ansvaret for Husbankens støtteordninger startlån og tilskudd.

Leier du hos oss, trenger hjelp eller lurer på noe, kan du kontakte oss på telefon eller mail: