LEIETAKERS ANSVAR

 • Du har ansvar for å vedlikeholde boligen innvendig. Du betaler for dette selv.
 • Alt vedlikehold som du plikter å gjøre, skal utføres på en forsvarlig og god måte.
 • Du skal sørge for at boligen til enhver tid er i samme stand som ved innflytting. Med unntak av det som følger av alminnelig slitasje og elde.
 • Det er viktig at alle lufteventiler i boligen holdes åpne og aldri tettes igjen. Dersom lufteventilene er stengt, kan det føre til fukt og dårlig inneklima som kan være skadelig for beboerne og boligen. Gjenstengte lufteventiler kan også gjøre det kjøligere i boligen.
 • Du har ansvaret for renhold av din bolig og eventuell andel av fellesarealer. Dersom ikke annet er avtalt, er du pliktig til å vedlikeholde følgende: 
  • Dørlåser
  • Kraner
  • Toalett
  • Elektriske kontakter og brytere
  • Generelt fast inventar og utstyr i husrommet som ikke er faste installasjoner.
 • Du skal renholde og skifte filter i kjøkkenventilator.
 • Du plikter å holde sluk, avløp og rør åpne til og med egen vannlås.
 • Bruk Mundin avløpsåpner ved behov (ikke bruk pulver).
 • Du har ansvar for at røykvarslere og brannslukkingsapparater er i stand.

Ansvar for vedlikehold og kostnader av følgende er også ditt ansvar:

 • Nye dusjforheng
 • Nye dusjslanger og dusjhoder
 • Nye toalettseter
 • Bytte av lyspærer
 • Bytte av batterier til brannvarslere og komfyrvakt
 • Nye nøkler
 • Renhold og bytte av filter i kjøkkenventilator
 • Snømåking, strøing og lignende.
 • Gressklipping, raking, feiing og lignende.

Generelle regler

 • Du må erstatte all skade som skyldes deg og din husstand. Dette gjelder også om andre har hatt adgang til boligen eller til eiendommen for øvrig.
 • Du plikter å holde boligen oppvarmet når det er fare for frost. Du er erstatningspliktig for skader ved frost som skyldes deg eller andre i din husstand.
 • Gjenstander som forlates i fellesarealene vil uten varsel bli fjernet.
 • Dørmatter må ikke plasseres slik at de er til hinder for renholdet.
 • Sykler, barnevogner og rullestoler skal settes på anviste plasser.
 • Du kan ikke foreta bygningsmessige endringer eller ombygging, med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra boligkontoret.
 • Øyer kommune er eier av eventuelle integrerte hvitevarer. Dersom hvitevarene ikke kan repareres, vil boligkontoret eventuelt legge til rette for at boligen kan utstyres med hvitevarer som du selv skaffer og eier.
 • Dersom ikke annet er bestemt av utleier har du som leietaker ansvaret for snømåking, plenklipping og lignende arbeid som for eksempel å holde tomtearealet ryddig.