Det er i dag mangel på utleieboliger i Øyer. Krigen i Ukraina har sendt mange mennesker på flukt. Det store behovet for leieboliger rammer ikke bare flyktningene, men også studenter og andre som ønsker seg inn på leiemarkedet. 

Du kan leie ut privat eller til kommunen. Nyttig informasjon om utleie finner du på boligdugnaden.
Hvis du ikke ønsker å leie ut på det private leiemarkedet, kan du leie ut via kommunen. 

Kommunen har behov for alle typer boliger, men primært selvstendige boenheter og ikke utleie av rom i egen bolig eller bofellesskap. Boligen må være godkjent som utleiebolig og være utrustet med nødvendig brannvarsling og brannslukkeutstyr. Vi ønsker at leieavtalen inngås for minimum tre år, med tre måneders gjensidig oppsigelse. Leieavtalen må ellers følge husleieloven.

Hvis dette er aktuelt for deg ber vi om at du sender følgende informasjon på e-post til postmottak@oyer.kommune.no

  • Kontaktinformasjon til utleier (telefonnummer, e-post)
  • Adresse for utleiebolig
  • Antall soverom 
  • Antall kvadratmeter
  • Tidsrom for når boligen er ledig