Vil du flytte før leiekontrakten din utløper?

  • Du må si opp leiekontrakten skriftlig minst 30 dager før du vil flytte.
  • Du må betale husleie for hele oppsigelsesperioden, også hvis du flytter tidligere.
  • Flytter og leverer du nøklene etter oppsigelsesdatoen må du betale leie til og med den dagen du lever nøkler.

Dette må du gjøre når du flytter ut

Når du flytter ut må du:

  • vaske alle gulvflater og lister, vegger og tak, skuffer og skap på kjøkkenet, vinduer og vinduskarmer, dusj/badekar og toalett. Du kan sammenligne det med en skikkelig vårrengjøring eller julerengjøring
  • rense sluket på badet
  • fjerne spiker/skruer fra vegger
  • rydde ut alle eiendeler fra boligen, boder og garasje
  • kaste alt avfall. større ting må du levere på gjenvinningsstasjonen
  • la litt varme stå på hvis du flytter om vinteren
  • levere nøkler til boligkontoret

Hvis du mangler nøkler ved innlevering må du betale for nye. Du vil bli fakturert for utvask/opprydding/avfallslevering hvis du ikke har gjort dette godt nok.

Hvis boligen ikke er i orden

Er ikke annet avtalt, skal boligen være ren, ryddig og i samme stand som da du flyttet inn. Unntaket er slitasje som skyldes vanlig bruk over tid og mangler som boligkontoret selv skal utbedre.

Hvis boligen ikke er i orden, må du betale for vask, reparasjoner og arbeid for å sette boligen i stand igjen.