Hva er en kommunal bolig?

Kommunal bolig er et tilbud til deg som vanskeligstilt i leiemarkedet og som ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Kommunal bolig er et midlertidig tilbud. Leietiden er vanligvis 3 år.

Krav til søker

 • Du må ha lovlig opphold i Norge.
 • Du må ha bodd i Øyer kommune i 2 år (unntak for flyktninger som skal bosettes etter avtale mellom staten og Øyer kommune).
 • Du må ha fylt 18 år.
 • Du må være uten bolig nå, eller så må leieforholdet ta slutt innen 6 måneder uten at du kan fornye det.
 • Du klarer ikke å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Fullstendige retningslinjer for tildeling av kommunal bolig til vanskeligstilte finner du her.

Slik søker du om kommunal bolig

Søknadskjema digitalt finner du her.

Vil du ikke søke digital? Søknadsskjema for kommunal bolig. (DOC) (PDF)

Hvis du vil søke med papirskjema så skal skjema sendes med vanlig post til rådhuset: Øyer kommune, PB 4, 2637 Øyer.

Dette må du legge ved søknaden:

Hvis det er aktuelt for deg, må du også legge ved

 • dokumentasjon på alle andre inntekter, gjeld og formue
 • foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) som spesifiserer daglig omsorg for barnet
 • bekrftelse på barnebidrag
 • bekrftelse på sosiale eller medisinske problemer som er relevan for boligsøknaden
 • rapport fra ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov for tilpasset bolig

Har du spørsmål? Ta kontakt med bolig og eiendom.

Dette skjer videre

Kommunen behandler søknaden så snart som mulig. Hvis kommunen ikke tar en avgjørelse innen en måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og opplysninger om når du kan forvenet svar på søknaden.

Kommunen vurderer om du oppfyller kriteriene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må kommunen prioritere mellom søkerne som har størst behov for bolig. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller grunnvilkårene.

Hvis du får tildelt kommunal bolig:

 • Du får et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål.
 • Du vil vanligvis bli tildelt en bolig i løpet av seks måneder. Du kan ikke velge mellom flere boliger.
 • Du går på visning før du inngår leieavtale. Leieavtalen inngår du med Øyer kommune.
 • Leiekontrakten varer vanligvis i 3 år. Har du behov for kommunal bolig etter leiekontrakten din har løpt ut, må du søke på nytt.

Husleie og depositum
Husleien varierer med boligens størrelse, standard og beliggenhet. Den er vanligvis lavere enn prisen for å leie en tilsvarende bolig ute på markedet. Les mer om husleie i kommunale boliger her.

Trenger du støtte til å betale husleie, kan du søke om bostøtte.

Vi krever ikke depositum.

Klage
Du kan klage innen tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. send klagen til: Øyer kommune, PB4, 2637 Øyer