Hva koster det å bo i en kommunal bolig?

Husleien settes på bakgrunn av leieprisene på lignede boliger som er leid ut på lignede vilkår i markedet. Dette kalles "gjengs leie". Gjengs leie er basert på undersøkelser i markedet og boligens standard.

Vanligvis ligger husleien for kommunale boliger lavere enn prisen for å leie en tilsvarende bolig på markedet. Dette gjelder ikke for kommunens fremleie-leiligheter som leies ut til markedspris.

Depositum
Vi krever ikke depositum.

Hva er inkludert i husleien?
Hva som er inkludert i husleien varierer litt fra bolig til bolig, ut fra hvor boligen ligger og hvem som eier bygningen (Øyer kommune, borettslag eller private eiere).

Eksempler på hva som kan være inkludert er strøm, oppvarming, TV, og internett.

  • Har du søkt eller vurderer å søke kommunal bolig? Du vil få mer informasjon om hva som er inkludert i husleien når boligkontoret har funnet en bolig til deg og holder visning for deg.
  • Bor du i en kommunal bolig? Du kan se i leiekontrakten din hva som er inludert i husleien.

Innboforsikring
Innboforsikring er aldri inkludert i husleien. Hvis du leier kommunal bolig, anbefaler vi at du tegner innboforsikring. Du kan kontakte et forsikringsselskap for mer informasjon og tilbud.

Endret husleie
Vi justerer husleien hvert år: 

  • Årlig øker husleien i henhold til prisvekst generelt i samfunnet. Dette kalles indeksregulereing og innebærer vanligvis en liten endring i husleien.
  • Husleien kan også justeres i henhold til hvordan leien generelt har endret seg i markedet. Dette kalles gjengs leie-regulering og innebærer som oftest en litt større endring i husleien.

Du får vite at det kommer en endring i husleien en måned før leien reguleres. Din nye husleie fremkommer på faktura måneden etter. Hvis endringene gjør at det blir vanskelig for deg å betale husleien, kan du søke om bostøtte.

Hvordan betaler jeg husleien?

Du får en faktura for husleien hver måned. Faktura sendes ut like før måndesskifte. Fakturaen gjelder kommende måned og du må betale den innen den 20. i måneden.

Elektronisk betaling av husleien
Det kan være lurt å opprette avtalegiro og eFaktura. Da vet du at husleien blir betalt i tide. Banken din kan hjelpe deg med dette.

  • Hvis du vil motta fakturaen ferdig utfylt i nettbanken, kan du bestille eFaktura i nettbanken din. Når du har ordnet eFaktura vil du ikke lenger få faktura i posten.
  • Hvis du ønsker at husleien betales automatisk fra din konto hver månde kan du opprette avtalegiro i banken din.

 

Hva skjer hvis jeg betaler for sent?

Det går ikke an å endre forfallsdato eller utsette betaling av husleien. Forfallsdato er bestemt i husleiekontrakten din.

Dette skjer hvis du ikke betaler husleien innen forfallsdatoen:

  1. 15-20 dager etter forfallsdatoen får du en purring med purregebyr. Vanligvis kommer purringen omtrent samtidig som faktura for husleie neste måned. Hvis du ikke har mulighet til å betale både purringen og neste husleie, er det viktig at du betaler purringen først. Vær oppmerksom på hvilken faktura du betaler.
  2. Hvis du ikke har betalt purringen får du en advarsel med en ny, høyere gebyr etter tre uker. Hvis du heller ikke har betalt husleien for neste måned, blir denne inkludert i advarselen.
  3. Betaler du ikke hele beløpet etter advarselen risikerer du å miste boligen din. Saken din vil bli sendt til namdsfogden for utkastelse og du vil ikke motta ytterligere varsel.
  4. I tillegg til husleien og purregebyrere må du betale forsinkelsesrenter. De begynner å løpe fem dager etter forfallsdatoen. Du får en egen faktura for forsinkelsesrenter etter vi har mottatt betalingen din, eller hver tredje måned.

Ta gjerne kontakt med bolig og eiendom hvis du har spørsmål om betaling av det du skylder.

Du kan også få økonomisk veiledning og hjelp av NAV-kontoret. Ta kontakt så tidlig som mulig.