Fornye leiekontrakt

Ønsker du å fortsette å bo i boligen etter at leiekontrakten din har løpt ut?

Da må du søke bolig og eiendom om fornyelse av leiekontrakten. Gjør det i god tid, gjerne fire måneder før kontrakten utløper, slik at bolig og eiendom får tid til å behandle søknaden.

For å søke om å fornye leiekontrakten bruker du vanlig søknad om kommunal bolig.

Si opp leiekontrakten

Vil du flytte fra boligen før leiekontrakten din utløper?

  • Du må si opp leiekontrakten skriftlig minst 30 dager før du flytter.
  • Du må betaler for hele oppsigelsesperioden, også hvis du flytter tidligere.
  • Hvis du flytter og leverer nøkler tilbake etter oppsigelsesdatoen, må du betale leie til og med den dagen du leverer tilbake nøklene.

Si opp leiekontrakten.

Les mer om hva du må gjøre når du flytter.

Trenger du kopi av leiekontrakten?

Ta kontakt med bolig og eiendom.

Dødsbo

Når noen dør er det mye å tenke på. En av disse tingene er hva man gjør med boligen og leiekontrakten.

Ved et dødsfall blir det opprettet en sak (et bo). Pårørende kan avgjøre hvem som skal være kontaktperson i boet.

Kontaktpersonen/pårørende må så raskt som mulig informere boligkontoret om dødsfallet og hva man ønsker å gjøre med leieforholdet.

Bodde du sammen med avdøde?
Er du ektefelle?Eller er du barn/barnebarn og har bodd sammen med avdøde de siste seks månedene? Hvis du vil fortsette å bo i boligen kan du overta leiekontrakten (tre inn i leieforholdet). Dette gjelder også for andre/samboere som oppfyller vilkårene i loven om husstandsfelleskap. Se gjerne også § 8-2 i husleieloven for mer om dette.

For å tre inn i leieforholdet må du gi beskjed til boligkontoret om dette.

Hvis du ikke vil tre inn i leieforholdet må du flytte ut av boligen og levere nøklene til boligkontoret.

Si opp leieforholdet til avdøde
For å si opp leieforholdet må du gjøre følgende:

  1. Ta kontakt med bolig og eiendom.
  2. Hvis du har nøkler til boligen, må disse leveres til boligkontoret.