Plan- og miljøutvalget
17.08.2021 kl. 13:30 - 16:00
Rådhuset - Kantina

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.08.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.08.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.08.2021
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.08.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.08.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
87/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON PLANID 201307 - GBNR 17/203 - FRITIDSBOLIG - MOSÆTERVEGEN 528 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
88/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON PLANID 201301 - GBNR 17/260 - GARASJE - MÅSÅBERGVEGEN 34 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
89/2021 Ikon for filtype pdf2. GANGS BEHANDLING - PLANID 201301 - TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - VEGNAVN/ NR TILDELING - HAFJELL SKIANLEGG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
90/2021 Ikon for filtype pdfPLANID 153A - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - DEL AV LISÆTRA 2 Vis (11) Ikon for filtype pdfVis
91/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - DISPENSASJON - PLANID 102B - GBNR 155/64 - OMLEGGING TIL TRETAK Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
92/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK -VEDLIKEHOLDSARBEID PÅ TURSTI - MOSETERTOPPEN HAFJELL AS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
93/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.08.2021 Vis (24) Ikon for filtype pdfVis
94/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON ETASJER - GBNR 16/101 - FAVN REKKETUN - MOSETERTOPPEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
95/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON AVKJØRING GBNR 16/418 - LEILIGHETSBYGG - MOSETERTOPPEN SENTRUM - OMRÅDE BF3 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis