Plan- og miljøutvalget
17.08.2021 kl. 13:30 - 16:00
Rådhuset - Kantina

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.08.2021
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.08.2021
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.08.2021
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.08.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.08.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
87/2021 DISPENSASJON PLANID 201307 - GBNR 17/203 - FRITIDSBOLIG - MOSÆTERVEGEN 528 Vis (1) Vis
88/2021 DISPENSASJON PLANID 201301 - GBNR 17/260 - GARASJE - MÅSÅBERGVEGEN 34 Vis (3) Vis
89/2021 2. GANGS BEHANDLING - PLANID 201301 - TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - VEGNAVN/ NR TILDELING - HAFJELL SKIANLEGG Vis (2) Vis Vis (1)
90/2021 PLANID 153A - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - DEL AV LISÆTRA 2 Vis (11) Vis
91/2021 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - DISPENSASJON - PLANID 102B - GBNR 155/64 - OMLEGGING TIL TRETAK Vis (9) Vis
92/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK -VEDLIKEHOLDSARBEID PÅ TURSTI - MOSETERTOPPEN HAFJELL AS Vis (1) Vis
93/2021 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.08.2021 Vis (24) Vis
94/2021 DISPENSASJON ETASJER - GBNR 16/101 - FAVN REKKETUN - MOSETERTOPPEN Vis (2) Vis
95/2021 DISPENSASJON AVKJØRING GBNR 16/418 - LEILIGHETSBYGG - MOSETERTOPPEN SENTRUM - OMRÅDE BF3 Vis (1) Vis