Formannskapet
17.08.2021 kl. 12:45 - 14:15
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.08.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.08.2021
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.08.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.08.2021
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.08.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
73/2021 ØKONOMIPLAN 2022-2025 - POLITISKE FØRINGER Vis (2) Vis
74/2021 ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER Vis (2) Vis Vis (1)
75/2021 HØRING - MOBILITETSSTRATEGI FOR INNLANDET 2021 - 2030 Vis (2) Vis
76/2021 ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA Vis (8) Vis Vis (4)
77/2021 HØRING LOVENDRING PASIENTJOURNALLOVEN MV Vis (3) Vis
78/2021 ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI): SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSTART OG UTVIKLING AV ISBANE I ØYER OG PÅ TRETTEN Vis (2) Vis
79/2021 STAVSMARTN 22. - 24.10.2021: VALG AV ARBEIDSGRUPPE OG ARBEIDSGRUPPENS FULLMAKTER Vis