Formannskapet
17.08.2021 kl. 12:45 - 14:15
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.08.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.08.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.08.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.08.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.08.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
73/2021 Ikon for filtype pdfØKONOMIPLAN 2022-2025 - POLITISKE FØRINGER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
74/2021 Ikon for filtype pdfORGANISERING AV ENTRÉ ØYER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
75/2021 Ikon for filtype pdfHØRING - MOBILITETSSTRATEGI FOR INNLANDET 2021 - 2030 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
76/2021 Ikon for filtype pdfANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
77/2021 Ikon for filtype pdfHØRING LOVENDRING PASIENTJOURNALLOVEN MV Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
78/2021 Ikon for filtype pdfØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI): SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSTART OG UTVIKLING AV ISBANE I ØYER OG PÅ TRETTEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
79/2021 Ikon for filtype pdfSTAVSMARTN 22. - 24.10.2021: VALG AV ARBEIDSGRUPPE OG ARBEIDSGRUPPENS FULLMAKTER Ikon for filtype pdfVis