Formannskapet
20.04.2021 kl. 09:15 - 13:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.04.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.04.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.04.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.04.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
33/2021 Ikon for filtype pdfTILDELING AV EKSTRAORDINÆRE NÆRINGSFONDSMIDLER APRIL 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
35/2021 Ikon for filtype pdfRE-MERKING SOM BÆREKRAFTIG REISEMÅL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
36/2021 Ikon for filtype pdfTILTAKSPLAN KNYTTET TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
37/2021 Ikon for filtype pdfANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA - INNSPILL TIL OPSJONSAVTALE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
38/2021 Ikon for filtype pdfVEDLIKEHOLDSPLANER FOR KOMMUNALE VEGER OG EIENDOMMER Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
39/2021 Ikon for filtype pdfTINGBERG VEST II - KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-LEDNINGER OG JUSTERINGSRETT FOR MVA Ikon for filtype pdfVis
40/2021 Ikon for filtype pdfINVESTERINGSPROSJEKT TÅRN OG TÅRNLUKER ØYER KIRKE - ENDRA BEVILGNING Ikon for filtype pdfVis
41/2021 Ikon for filtype pdfSALG DELER AV FRIOMRÅDE VED GBNR 103/5 BÅDSTØLYKKJA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
42/2021 Ikon for filtype pdfINVESTERING VELFERDSTEKNOLOGI Ikon for filtype pdfVis
43/2021 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
44/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - FSK 20.04.2021 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
45/2021 Ikon for filtype pdfKONSTITUERT KOMMUNEDIREKTØR - AVLØNNING Ikon for filtype pdfVis Vis (2)