Formannskapet
20.04.2021 kl. 09:15 - 13:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.04.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.04.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.04.2021
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.04.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
33/2021 TILDELING AV EKSTRAORDINÆRE NÆRINGSFONDSMIDLER APRIL 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
34/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis
35/2021 RE-MERKING SOM BÆREKRAFTIG REISEMÅL Vis (1) Vis
36/2021 TILTAKSPLAN KNYTTET TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (2) Vis Vis (4)
37/2021 ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA - INNSPILL TIL OPSJONSAVTALE Vis (1) Vis Vis (2)
38/2021 VEDLIKEHOLDSPLANER FOR KOMMUNALE VEGER OG EIENDOMMER Vis (4) Vis
39/2021 TINGBERG VEST II - KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-LEDNINGER OG JUSTERINGSRETT FOR MVA Vis
40/2021 INVESTERINGSPROSJEKT TÅRN OG TÅRNLUKER ØYER KIRKE - ENDRA BEVILGNING Vis
41/2021 SALG DELER AV FRIOMRÅDE VED GBNR 103/5 BÅDSTØLYKKJA Vis (1) Vis
42/2021 INVESTERING VELFERDSTEKNOLOGI Vis
43/2021 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2020 Vis (2) Vis
44/2021 REFERATER - FSK 20.04.2021 Vis (4) Vis
45/2021 KONSTITUERT KOMMUNEDIREKTØR - AVLØNNING Vis Vis (2)