Kommunestyret
21.10.2021 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.10.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.10.2021
Ikon for filtype pdfÅPENHETSUNDERSØKELSEN - KOMMENTARER
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.10.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
112/2021 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT ØYER - GAUSDAL BARNEVERNTJENESTE 2020 - 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
113/2021 Ikon for filtype pdfEVALUERING TJENESTEUTVALGET 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
114/2021 Ikon for filtype pdfTEMAPLAN FOR RELIGIØSE KULTURMINNER 2021 - 2025 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
115/2021 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2021 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
116/2021 Ikon for filtype pdfSAMHANDLING I EN SELVSTENDIG FOLKEKIRKE - NY KIRKELIG ORGANISERING: HØRINGSUTTALELSE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
117/2021 Ikon for filtype pdfNY FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALER: HØRINGSUTTALELSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
118/2021 Ikon for filtype pdfANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA Vis (17) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
119/2021 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
120/2021 Ikon for filtype pdfRUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I ØYER KOMMUNE: REVIDERING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
121/2021 Ikon for filtype pdfPLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
122/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK OM OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - PLANID 153A - DEL AV LISÆTRA 2 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
123/2021 Ikon for filtype pdfUBA SLUTTBEHANDLING - MUSDALSÆTER HØGSVEA - PLANID 201711 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
124/2021 Ikon for filtype pdfHENVENDELSE OM TURSTINETTET I NORDBYGDSMORKA Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
125/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 60/1 - SKARSMOEN - SØKNAD OM KONSESJON Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)