Kommunestyret
21.10.2021 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.10.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.10.2021
ÅPENHETSUNDERSØKELSEN - KOMMENTARER
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.10.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
112/2021 TILSTANDSRAPPORT ØYER - GAUSDAL BARNEVERNTJENESTE 2020 - 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
113/2021 EVALUERING TJENESTEUTVALGET 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
114/2021 TEMAPLAN FOR RELIGIØSE KULTURMINNER 2021 - 2025 Vis (5) Vis Vis (3)
115/2021 ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2021 Vis (4) Vis Vis (1)
116/2021 SAMHANDLING I EN SELVSTENDIG FOLKEKIRKE - NY KIRKELIG ORGANISERING: HØRINGSUTTALELSE Vis (3) Vis Vis (1)
117/2021 NY FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALER: HØRINGSUTTALELSE Vis (1) Vis Vis (1)
118/2021 ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA Vis (17) Vis Vis (6)
119/2021 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER 2021 Vis (1) Vis Vis (2)
120/2021 RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I ØYER KOMMUNE: REVIDERING Vis (2) Vis Vis (1)
121/2021 PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA Vis (4) Vis Vis (3)
122/2021 KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - PLANID 153A - DEL AV LISÆTRA 2 Vis (3) Vis
123/2021 UBA SLUTTBEHANDLING - MUSDALSÆTER HØGSVEA - PLANID 201711 Vis (1) Vis Vis (6)
124/2021 HENVENDELSE OM TURSTINETTET I NORDBYGDSMORKA Vis (5) Vis Vis (1)
125/2021 GBNR 60/1 - SKARSMOEN - SØKNAD OM KONSESJON Vis (3) Vis Vis (1)