Kommunestyret
25.02.2021 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - samfunnssalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.02.2021
TRODAL BOLIGFELT - STATUS PR FEBRUAR 2021
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.02.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2021 FERIEORDNING I MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGE SOMMEREN 2021 Vis Vis (1)
21/2021 KLAGE PÅ VEDTAK - REGPL 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER - SAK 18/2465 Vis (2) Vis
22/2021 KLAGE PÅ VEDTAK - REGPL. 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 - SAKSNR. 18/2010 Vis (2) Vis
23/2021 GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 - TILLEGGSVURDERING Vis (3) Vis Vis (8)
24/2021 GEBYRREGULATIV 2021 - JUSTERING HUSLEIESATSER Vis (1) Vis Vis (1)
25/2021 TILLEGGSBEVILGNING ØYER HELSEHUS Vis Vis (1)
26/2021 DEBATTHEFTET 2021 - TARIFFNOTAT - KS STILLER TO SPØRSMÅL TIL KOMMUNENE Vis Vis (1)
27/2021 INVITASJON - DAGSTURHYTTA INNLANDET Vis (3) Vis Vis (1)
28/2021 PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA -RESSURSBEHOV Vis Vis (1)
29/2021 KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - RESSURSBEHOV Vis Vis (10)
30/2021 BREDBÅNDSARBEIDET I ØYER 2021 Vis Vis (1)
31/2021 ÅREMÅL KOMMUNEDIREKTØR Vis Vis (1)
32/2021 G/BNR 117/2 OG 3 STRANDE - SØKNAD OM KONSESJON Vis (2) Vis Vis (1)
33/2021 G/BNR 137/1 NEDRE OFFIGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON Vis (4) Vis Vis (1)
34/2021 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020 Vis (1) Vis
35/2021 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2021 Vis (1) Vis
36/2021 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.12.2020 Vis (1) Vis
37/2021 REFERATER - KST 25.02.2021 Vis (5) Vis