Kommunestyret
25.02.2021 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - samfunnssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.02.2021
Ikon for filtype pdfTRODAL BOLIGFELT - STATUS PR FEBRUAR 2021
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.02.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2021 Ikon for filtype pdfFERIEORDNING I MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGE SOMMEREN 2021 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
21/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - REGPL 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER - SAK 18/2465 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
22/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - REGPL. 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 - SAKSNR. 18/2010 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
23/2021 Ikon for filtype pdfGEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 - TILLEGGSVURDERING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
24/2021 Ikon for filtype pdfGEBYRREGULATIV 2021 - JUSTERING HUSLEIESATSER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
25/2021 Ikon for filtype pdfTILLEGGSBEVILGNING ØYER HELSEHUS Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
26/2021 Ikon for filtype pdfDEBATTHEFTET 2021 - TARIFFNOTAT - KS STILLER TO SPØRSMÅL TIL KOMMUNENE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2021 Ikon for filtype pdfINVITASJON - DAGSTURHYTTA INNLANDET Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
28/2021 Ikon for filtype pdfPLANID 202101 E6 ØYER - OTTA -RESSURSBEHOV Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2021 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - RESSURSBEHOV Ikon for filtype pdfVis Vis (10)
30/2021 Ikon for filtype pdfBREDBÅNDSARBEIDET I ØYER 2021 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
31/2021 Ikon for filtype pdfÅREMÅL KOMMUNEDIREKTØR Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
32/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 117/2 OG 3 STRANDE - SØKNAD OM KONSESJON Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
33/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 137/1 NEDRE OFFIGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2021 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
35/2021 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
36/2021 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.12.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
37/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 25.02.2021 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis