Kommunestyret
27.09.2018 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.09.2018
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.09.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.09.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
78/2018 SLUTTBEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028 Vis (16) Vis Vis (11)
79/2018 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING ØYER KOMMUNE Vis (2) Vis Vis (1)
80/2018 ØKONOMIRAPPORTERING PER 2. KVARTAL 2018 Vis (4) Vis Vis (1)
81/2018 BEVILGNINGSSAK: KJØLELAGER ØYER HELSEHUS Vis Vis (1)
82/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: DESTINAJONSUTVIKLING MAST VÅSJØEN Vis Vis (1)
83/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: NYE ØYER LEGESENTER Vis Vis (1)
84/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG GRANRUDVEGEN, BAKKEVEGEN – KORSEN Vis Vis (1)
85/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG NERMOSHÅGÅN, KORSEN – NERMO Vis Vis (1)
86/2018 SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS Vis Vis (3)
87/2018 REFORHANDLING AV AVTALEVERKET MELLOM SYKEHUSET INNLANDET HF (SIHF) OG KOMMUNENE I HEDMARK OG OPPLAND Vis (5) Vis Vis (1)
88/2018 EIDSIVA ENERGI AS - INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN Vis (2) Vis Vis (1)
89/2018 SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN HAUGAN BF6 Vis (8) Vis Vis (4)
90/2018 SLUTTBEHANDLING UBA Vis (2) Vis Vis (7)
91/2018 PLANID 201803 - ILSETERURA - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (1) Vis Vis (1)
92/2018 G/BNR 111/1 ØVRE GLOMSTAD, SØKNAD OM KONSESJON Vis Vis (1)
93/2018 KULTURMINNEPLAN 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
94/2018 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV Vis
95/2018 REFERATER - KST 27.09.2018 Vis (3) Vis