Kommunestyret
29.04.2021 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - samfunnssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.04.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.04.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.04.2021
RETTSKILDELÆRE - PRESENTASJON
BEGRUNNELSESPLIKTEN - PRESENTASJON
ÅRSRAPPORT 2020 LANDBRUKSKONTORET - PRESENTASJON

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
55/2021 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2020 Vis (2) Vis Vis (1)
56/2021 VEDLIKEHOLDSPLANER FOR KOMMUNALE VEGER OG EIENDOMMER Vis (4) Vis Vis (1)
57/2021 TILTAKSPLAN KNYTTET TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (2) Vis Vis (5)
58/2021 INVESTERING VELFERDSTEKNOLOGI Vis Vis (1)
59/2021 TINGBERG VEST II - KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-LEDNINGER OG JUSTERINGSRETT FOR MVA Vis Vis (1)
60/2021 INVESTERINGSPROSJEKT TÅRN OG TÅRNLUKER ØYER KIRKE - ENDRA BEVILGNING Vis Vis (1)
61/2021 SALG DELER AV FRIOMRÅDE VED GBNR 103/5 BÅDSTØLYKKJA Vis (1) Vis Vis (1)
62/2021 NY SLUTTBEHANDLING - UBA - HØGHAUGEN ØVRE Vis (4) Vis Vis (6)
63/2021 PLANID 201808 - HØGHAUGEN H6B - SLUTTBEHANDLING Vis (6) Vis Vis (2)