Kommunestyret
29.04.2021 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - samfunnssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.04.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.04.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.04.2021
Ikon for filtype pdfRETTSKILDELÆRE - PRESENTASJON
Ikon for filtype pdfBEGRUNNELSESPLIKTEN - PRESENTASJON
Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT 2020 LANDBRUKSKONTORET - PRESENTASJON

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
55/2021 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
56/2021 Ikon for filtype pdfVEDLIKEHOLDSPLANER FOR KOMMUNALE VEGER OG EIENDOMMER Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
57/2021 Ikon for filtype pdfTILTAKSPLAN KNYTTET TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
58/2021 Ikon for filtype pdfINVESTERING VELFERDSTEKNOLOGI Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
59/2021 Ikon for filtype pdfTINGBERG VEST II - KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-LEDNINGER OG JUSTERINGSRETT FOR MVA Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
60/2021 Ikon for filtype pdfINVESTERINGSPROSJEKT TÅRN OG TÅRNLUKER ØYER KIRKE - ENDRA BEVILGNING Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
61/2021 Ikon for filtype pdfSALG DELER AV FRIOMRÅDE VED GBNR 103/5 BÅDSTØLYKKJA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
62/2021 Ikon for filtype pdfNY SLUTTBEHANDLING - UBA - HØGHAUGEN ØVRE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
63/2021 Ikon for filtype pdfPLANID 201808 - HØGHAUGEN H6B - SLUTTBEHANDLING Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)