Plan- og miljøutvalget
09.11.2021 kl. 14:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 09.11.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 09.11.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 09.11.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
112/2021 Ikon for filtype pdfBEHANDLING AV DISPENSASJON KDP - GBNR 80/2 - OPPDELING AV GARDSBRUK - TILHØRENDE SÆTER 155/1/588 Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
113/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - BOLIGBRAKKER - GBNR 74/18 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
114/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - MOSETERTOPPEN FB9 - STØTTEMUR OG UTNYTTELSESGRAD - GBNR 17/292 - GARASJE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
115/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 155/1 - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALBESTEMMELSENE - VEGKRYSS - HUNDERSÆTERVEGEN / PELLEVEGEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
117/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE - DISPENSASJON KDP GBNR 13/2 - FOR BYGGING AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82 Vis (19) Ikon for filtype pdfVis
118/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE - TILLEGGSVEDTAK TIL SØKNAD OM FRADELING AV AREAL Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
119/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 90/2 M.FL.KRÅBØLSTUGUA - SØKNAD OM KONSESJON Ikon for filtype pdfVis
120/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 43/8 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON SØKERE: MIRANDA KAMILLA KINSTAD HAUGEN OG KNUT HAUGEN Ikon for filtype pdfVis
121/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis
122/2021 Ikon for filtype pdfDELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 01.11.2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
123/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 09.11.2021 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis