Plan- og miljøutvalget
09.11.2021 kl. 14:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 09.11.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 09.11.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 09.11.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
112/2021 BEHANDLING AV DISPENSASJON KDP - GBNR 80/2 - OPPDELING AV GARDSBRUK - TILHØRENDE SÆTER 155/1/588 Vis (9) Vis
113/2021 DISPENSASJON - BOLIGBRAKKER - GBNR 74/18 Vis (3) Vis
114/2021 DISPENSASJON - MOSETERTOPPEN FB9 - STØTTEMUR OG UTNYTTELSESGRAD - GBNR 17/292 - GARASJE Vis (4) Vis
115/2021 GBNR 155/1 - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALBESTEMMELSENE - VEGKRYSS - HUNDERSÆTERVEGEN / PELLEVEGEN Vis (3) Vis
117/2021 KLAGE - DISPENSASJON KDP GBNR 13/2 - FOR BYGGING AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82 Vis (19) Vis
118/2021 GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE - TILLEGGSVEDTAK TIL SØKNAD OM FRADELING AV AREAL Vis Vis (1)
119/2021 GBNR 90/2 M.FL.KRÅBØLSTUGUA - SØKNAD OM KONSESJON Vis
120/2021 G/BNR 43/8 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON SØKERE: MIRANDA KAMILLA KINSTAD HAUGEN OG KNUT HAUGEN Vis
121/2021 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE Vis
122/2021 DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 01.11.2021 Vis (1) Vis
123/2021 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 09.11.2021 Vis (7) Vis