Kommunal klagenemnd
21.08.2018 kl. 08:30 - 16:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 21.08.2018
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 21.08.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 21.08.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2018 ENDRE VILKÅR FOR FRADELING - GBNR 144/1 - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL EKSISTERENDE HYTTE - MUSDALSÆTERVEGEN 414 Vis (2) Vis Vis (4)
6/2018 KLAGE PÅ PLASSERING AV TILTAK - GBNR 26/141 - FURTHOLOA 39 - FRITIDSBOLIG Vis (5) Vis
7/2018 KLAGEBEHANDLING - BRANNTEKNISK PROSJEKTERING - RØMNINGSVEI - GBNR. 155/1/834 - ILSETRA Vis (17) Vis