Kommunestyret
28.01.2021 kl. 18:30 - 22:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021
NOTAT: INTERN ORGANISERING PLANARBEIDET E6 ØYER-OTTQ
ORIENTERING NYE VEIER 28.01.2021
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 KRITERIER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER Vis Vis (2)
2/2021 NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET Vis (2) Vis
3/2021 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (6) Vis Vis (1)
4/2021 DELEGERING AV KOMMUNEDIREKTØRENS FULLMAKTER: REGULERINGSPLANARBEIDET E6 TRETTEN – FÅVANG INKL. ØYER-TUNNELEN Vis Vis (1)
5/2021 MILJØSERTIFISERING ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
6/2021 IKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE - ORIENTERINGSSAK Vis Vis (1)
7/2021 SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: POLITISKE SIGNALER OM RAMMENE/OMFANGET AV ARBEIDET Vis Vis (1)
8/2021 GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 Vis (1) Vis Vis (5)
9/2021 ORIENTERING OM TOLÆRERMODELLEN Vis Vis (1)
10/2021 UBA SLUTTBEHANDLING - 201901 - NESTINGSÆTRA Vis (1) Vis Vis (5)
11/2021 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG Vis Vis (1)
12/2021 PRESISERING AV KOMMUNESTYREVEDTAK I SAK 82/20 - SKILØYPETILSKUDD Vis Vis (6)
13/2021 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER - ØYER HELSEHUS Vis (2) Vis
14/2021 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.09.2020 Vis (3) Vis
15/2021 REFERATER - KST 28.01.2021 Vis (1) Vis
18/2021 OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD GRUNNET ALDER - AVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG KOMMUNEDIREKTØR OM FRATREDEN  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1 og Ofl §12) Vis
19/2021 OPPRETTELSE AV ANSETTELSESUTVALG Vis