Kommunestyret
28.01.2021 kl. 18:30 - 22:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021
Ikon for filtype pdfNOTAT: INTERN ORGANISERING PLANARBEIDET E6 ØYER-OTTQ
Ikon for filtype pdfORIENTERING NYE VEIER 28.01.2021
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 Ikon for filtype pdfKRITERIER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
2/2021 Ikon for filtype pdfNY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
3/2021 Ikon for filtype pdfSTRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
4/2021 Ikon for filtype pdfDELEGERING AV KOMMUNEDIREKTØRENS FULLMAKTER: REGULERINGSPLANARBEIDET E6 TRETTEN – FÅVANG INKL. ØYER-TUNNELEN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
5/2021 Ikon for filtype pdfMILJØSERTIFISERING ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2021 Ikon for filtype pdfIKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE - ORIENTERINGSSAK Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
7/2021 Ikon for filtype pdfSENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: POLITISKE SIGNALER OM RAMMENE/OMFANGET AV ARBEIDET Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
8/2021 Ikon for filtype pdfGEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
9/2021 Ikon for filtype pdfORIENTERING OM TOLÆRERMODELLEN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
10/2021 Ikon for filtype pdfUBA SLUTTBEHANDLING - 201901 - NESTINGSÆTRA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
11/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
12/2021 Ikon for filtype pdfPRESISERING AV KOMMUNESTYREVEDTAK I SAK 82/20 - SKILØYPETILSKUDD Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
13/2021 Ikon for filtype pdfOMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER - ØYER HELSEHUS Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
14/2021 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.09.2020 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
15/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 28.01.2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
18/2021 OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD GRUNNET ALDER - AVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG KOMMUNEDIREKTØR OM FRATREDEN  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1 og Ofl §12) Ikon for filtype pdfVis
19/2021 Ikon for filtype pdfOPPRETTELSE AV ANSETTELSESUTVALG Ikon for filtype pdfVis