Kommunestyret
26.08.2021 kl. 17:00 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.08.2021
NOTAT DELEGERING LANDBRUK
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.08.2021
NOTAT DELEGERING LANDBRUK
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.08.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
90/2021 HØRING - MOBILITETSSTRATEGI FOR INNLANDET 2021 - 2030 Vis (2) Vis Vis (1)
91/2021 ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA Vis (8) Vis Vis (5)
92/2021 ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI): SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSTART OG UTVIKLING AV ISBANE I ØYER OG PÅ TRETTEN Vis (2) Vis Vis (1)
93/2021 STAVSMARTN 22. - 24.10.2021: VALG AV ARBEIDSGRUPPE OG ARBEIDSGRUPPENS FULLMAKTER Vis Vis (1)
94/2021 PLANID 153A - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - DEL AV LISÆTRA 2 Vis (12) Vis Vis (1)
95/2021 KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - REVIDERT FRAMDRIFT Vis Vis (14)