Plan- og miljøutvalget
26.05.2020 kl. 13:00 - 16:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 26.05.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 26.05.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 26.05.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
55/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET - GBNR 12/20 - VERANDA - SØRBYGDSVEGEN 337 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
56/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA UTFORMING - TAKVINKEL - GBNR 20/39 - CARPORT - SLETMOEN BYGGETRINN 1 - HUS 4 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
57/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 114/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL - BRENNALYKKJA Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
58/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND - GRUNNMURSHØYDE - GBNR 155/200 - FRITIDSBOLIG - KRINGELÅSVEGEN 81 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
59/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON - FURUVEGEN 27 - GBNR 30/94 Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
60/2020 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK TAS IKKE TIL FØLGE - DISPENSASJON FRA PANORAMA/UTNYTTELSESGRAD - GBNR 11/75 - FRITIDSBOLIG - BFR55 Vis (5) Vis (1)
61/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1)
62/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1)
63/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 26.05.2020 Vis (8)