Plan- og miljøutvalget
16.02.2021 kl. 13:00 - 16:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.02.2021
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.02.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.02.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.02.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA HAFJELL SANDSTUL NORDRE, NEDRE DEL - OVERBYGGET PLATTING - GBNR 5/55 - FRITIDSBOLIG - H15 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
9/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 155/188 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA HØYDEBESTEMMELSE, HAFJELL HYTTEGREND Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
10/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - BYGGESAK - DISPENSASJON - GBNR 155/001/180 - SAKSNR. 20/108 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
11/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 16/402 - 16/409 - CARPORTER - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR AVVIKENDE TAKVINKEL OG TAKTEKKING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
12/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 110/1 SYSTUN JOHNSGÅRD - SØKNAD OM FRADELING AV LANDBRUKSAREALER I STRANDE G/BNR 117/2 OG 3 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
13/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 117/2 OG 3 STRANDE - SØKNAD OM KONSESJON Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
14/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 137/1 NEDRE OFFIGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
15/2021 Ikon for filtype pdfLANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
16/2021 Ikon for filtype pdfBEITEBRUKSPLANEN FOR ØYER KOMMUNE - RULLERING 2021 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
17/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG I FORBINDELSE MED ARRANGEMENTER Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
18/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT TIL HYNNA SETER Ikon for filtype pdfVis
19/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD Ikon for filtype pdfVis
20/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SØKER: IVAR BRYNILDSEN Ikon for filtype pdfVis
21/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SØKER: MORTEN OLSTADJORDET Ikon for filtype pdfVis
22/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - JERVEBÅS Ikon for filtype pdfVis
23/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.02.2021 Vis (20) Ikon for filtype pdfVis
24/2021 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - TILLATELSE TIL FERDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED MERKING AV VILLREIN Ikon for filtype pdfVis