Plan- og miljøutvalget
16.02.2021 kl. 13:00 - 16:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.02.2021
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.02.2021
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.02.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.02.2021
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2021 DISPENSASJON FRA HAFJELL SANDSTUL NORDRE, NEDRE DEL - OVERBYGGET PLATTING - GBNR 5/55 - FRITIDSBOLIG - H15 Vis (8) Vis
9/2021 GBNR 155/188 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA HØYDEBESTEMMELSE, HAFJELL HYTTEGREND Vis (4) Vis
10/2021 KLAGE PÅ VEDTAK - BYGGESAK - DISPENSASJON - GBNR 155/001/180 - SAKSNR. 20/108 Vis (2) Vis
11/2021 GBNR 16/402 - 16/409 - CARPORTER - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR AVVIKENDE TAKVINKEL OG TAKTEKKING Vis (3) Vis
12/2021 G/BNR 110/1 SYSTUN JOHNSGÅRD - SØKNAD OM FRADELING AV LANDBRUKSAREALER I STRANDE G/BNR 117/2 OG 3 Vis (3) Vis
13/2021 G/BNR 117/2 OG 3 STRANDE - SØKNAD OM KONSESJON Vis (2) Vis
14/2021 G/BNR 137/1 NEDRE OFFIGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON Vis (4) Vis
15/2021 LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vis (1) Vis
16/2021 BEITEBRUKSPLANEN FOR ØYER KOMMUNE - RULLERING 2021 Vis (4) Vis
17/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG I FORBINDELSE MED ARRANGEMENTER Vis (3) Vis
18/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT TIL HYNNA SETER Vis
19/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD Vis
20/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SØKER: IVAR BRYNILDSEN Vis
21/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SØKER: MORTEN OLSTADJORDET Vis
22/2021 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - JERVEBÅS Vis
23/2021 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.02.2021 Vis (20) Vis
24/2021 MOTORFERDSEL I UTMARK - TILLATELSE TIL FERDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED MERKING AV VILLREIN Vis